Diktböcker
FineMangens böcker

Hembygdsböcker
Antikvariatböcker   
Övriga böcker
Till Ancestors hemsida
 

 

Ny bok med anknytning till Mangskog: 

"Mina värmländska kvinnorötter" av Sigrid Ridderstolpe

En beskrivning av några av författarens kvinnliga anor från Sunne, Östra Ämtervik och Stockholm. En av dem - Maja Nilsdotter Rudberg, var hennes mormors mormors mor född 1781 och död 1823 i Bastufallet, Bjurbäcken, Mangskog.

Eget förlag, 96 sidor, häftad, färgbilder. Pris 100 kr. 

Kan köpas från författaren, e-post sigrid@ridderstolpe.se

 

 

FÖRLAGSLISTA
Släktböcker

Prissänkningar från 240501 (tidigare 350 kr nu 300 kr)

 

 

 

Klicka här för att se om din släkt finns med i någon av mina böcker,

Klicka på understruken titel för varje bok så får du läsa information eller smakprov.

Moms ingår i alla priser.
Vid beställning kan du sätta in pengar på mitt bankgiro 103-5815 eller Swish 070 211 15 16. Kom ihåg att lägga till för frakt.

Ange tydligt namn och adress med e-post, sms, telefon - eller brev (adresser se startsida).

 

 

MINA EGNA SLÄKTBÖCKER

"ÄTTLINGAR TILL PÅL LARSSON KUKKOINEN"
Kenneth Larsson 1997. 436 s. limbunden A4.
ISBN 91 - 972997 - 1 - 5
Omfattande ca 13400 personer, de flesta ättlingar till svedjefinnen Pål Larsson Kukkoinen i Långnäs och Timbonäs, Gräsmark, Värmland. Person- och ortregister, kartor.

Oumbärlig för dig som har rötter i denna del av Gräsmark...
Pris 300:-. (Frakt 85 kr/st)

 

Rättningar i sålda böcker

"ÄTTLINGAR TILL BOCKEN I TRESKOG"
Kenneth Larsson 1999. Uppl.3 2003. 144 s. spiralbunden A4.
ISBN 91 - 972997 - 9 - 0
-"Bocken" i Treskog var mycket rik, detta blev hans död då han mördades med ett vedträ 1775 i närheten av sitt hem i Gunnarskog (S).
Häftet tar upp 766 familjer med ättlingar till Per Andersson, som han egentligen hette.
Person- och ortregister, statistik och karta.
Pris 150:-. (Frakt 1 - 4 st 85 kr.)

"EKELUND FRÅN ÄLGÅ OCH NY"
Kenneth Larsson 2006. 434 s. limbunden A4. Recension
ISBN 91 - 973752 - 4 - 1
Gustaf Karlberg var komminister i Älgå, men skrev också en del hembygdslitteratur. Redan 1916 utgav han en sammanställning över Ekelundssläkten från Ny, efter viss senare komplettering omfattande 129 maskinskrivna sidor.
Eftersom jag fann att jag hade utrett stora delar av släkten i Västvärmland, och att även mina barn tillhörde släkten, beslöt jag att göra en omarbetning av boken. Det blev väl mera en helt ny bok, säkert 5 gånger större än ursprungsutredningen.
Jag har sedan kompletterat den flera gånger, boken innehåller nu nära 13000 personer.
Person- och ortregister, kartor.
Pris 300:-. (Frakt 85 kr/st).  Se också Värmlandsrötter

Kompletteringar

"ANDERS OLUFSSON i Takene f.1640"
Kenneth Larsson 2005 (4:e uppl.) 326 s. spiralbunden A4.
ISBN 91-973752-7-6
- Första släktboken i nyutgåva - rättad och kompletterad och innehåller nu cirka 7300 personer. Person- och ortregister, kartor.
Pris 250:-. (Frakt 85 kr/st)
Se också Värmlandsrötter

Rättningar

TILLÄGG TILL LEVINSKA SLÄKTEN  (förord uppdaterat 25/2-19)
Kenneth Larsson 2019 (3:e uppl.) 426 s. limbunden A4.
ISBN 978-91-977583-9-0
Nyutgåva, upplaga 1 kom 1989 och del 2 1992. I stället för 477 familjer finns nu ca 3300 redovisade, eller ca 10000 personer. Person- och ortregister, kartor och ett fåtal fotografier. 
Som tidigare omfattar sammanställningen ättlingar till Jean Levins i Treskog, Gunnarskog barn med första hustrun Kerstin Olofsdotter, född år 1700.
Pris 300:-. (Frakt 85 kr/st)

LANDGREN FRÅN SAXÅN  
Kenneth Larsson 2021. 190 s. spiralbunden A4.
ISBN 978-91-519-1564-7
Omfattar ca 3500 ättlingar till smeden Erik Langren f.1767 och makan Cajsa Christophersdotter f.1774. 
Förutom i Värmland bosatte sig också många ättlingar i Boxholms och Iggesunds bruk - och i hela världen.
Många USA-grenar finns också redovisade.
Person- och ortregister, kartor och många fotografier. 

Pris 250:-. (Frakt 85 kr/st) 

 


 

Projekt Finnättlingar från Slobyn

 

Jag har nedtecknat cirka 50 000 ättlingar till Jöran Simonsson i Slobyn, Mangskog + ingifta - totalt dryga 78 200 personer.
Resultatet presenteras i denna bokserie.

Kompletteringar och rättningar se resp. del

 

"FINNÄTTLINGAR FRÅN SLOBYN DEL I"
Kenneth Larsson 1996. 430 s. Hårdpärm. Recension 
ISBN 91 - 972194 - 4 - 4.
Del I omfattar totalt ca 8500 personer, varav 3/4 är ättlingar till svedjefinnen Jöran Simonsson från Slobyn i Mangskog, född ca 1600 i Finland.
Kenneth Larsson har arbetat vid en pastorsexpedition i nio år och är cirkelledare i bl.a. släktforskning och finnkultur, detta borgar för att boken är väl genomarbetad och upplagd så att även en novis hänger med i släktförgreningarna. Boken är försedd med register för blodsättlingar, ingifta och ortregister, flera kartor och fotografier samt familjebeskrivningar, de senare skrivna i prosaform vilket gör att läsningen inte blir så "torr". Släkten är förstås väl representerad i Värmland, men i boken finns människor från Sveriges alla län, samt 21 nationer till.
Pris 250:-. (Frakt 85 kr/st)
Rättningar och kompletteringar till del I

 

"FINNÄTTLINGAR FRÅN SLOBYN DEL II"
Kenneth Larsson 2009. 682 s. Hårdpärm. Recension
ISBN 978 - 91 - 977583 - 1 - 4.
För över 12 år sedan kom del I av denna jätteutredning ut. I den här boken finns 14000 namn, insamlade under ett antal tusen timmar. En av de största utredningar som en ensam forskare gjort i Sverige, så stor att den har fått delats upp i fem volymer...
Boken innehåller ett 50-tal fotografier, kartor över Värmland och ett par socknar, ort- och personregister, källbeskrivningar m.m. Förutom människor från hela Sverige omfattar också boken ättlingar i 24 nationer till.
Pris 300:- (Frakt 85 kr/st)
Rättningar och kompletteringar till del II

 

"FINNÄTTLINGAR FRÅN SLOBYN DEL III" Recension
Kenneth Larsson 2012. 864 s. Hårdpärm.
ISBN 978 - 91 - 977583 - 7 - 6.
Detta var en gång tänkt att bli sista delen i den stora utredningen av skogsfinnen Jöran Simonsson i Slobyns ättlingar. Idén sprack då boken i så fall skulle ha fått storleken av en gammaldags familjebibel. Så nu blir det också en del IV - och del V.
Boken omfattar ca 17000 namn, kartor, några foton, ordförklaringar och massor av register.
Som vanligt är den skriven i fri form, då detta har rönt stor uppskattning bland läsare av tidigare böcker. Minst 22 nationaliteter finns representerade.
Pris 350:- (Frakt 85 kr/st)  
Rättningar och kompletteringar till del III  

 

"FINNÄTTLINGAR FRÅN SLOBYN DEL IV" Recension
Kenneth Larsson 2018. 916 s. Hårdpärm. 
ISBN 978 - 91 - 977583 - 8 - 3

Boken innehåller ca 18300 personer, men täcker ändå inte resten av Jöran Simonssons ättlingar. Som föregående utgåvor finns förstås bl.a. person- och ortregister. 
Pris 350:- (Frakt (endast som paket) 122 kr/st) 

Denna bok har getts ut med tacksamt stöd från Mangskogs Hembygdsförening.

För att hålla ner bokens vikt finns ortregistret endast här.
Rättningar och kompletteringar del IV

"FINNÄTTLINGAR FRÅN SLOBYN DEL V"
Kenneth Larsson 2020. 432 s. Limbunden A4. 
ISBN 978-91-519-1563-0
Pris 300:- (Frakt 85 kr/st) 

Efter 30 år och ca 25 000 arbetstimmar är utredningen om ättlingar till skogsfinnen Jöran Simonsson i Slobyn, Mangskog klar. Boken innehåller ca 12000 personer, 4 sidor foton, kartor, ordförklaringar m.m. Denna volym trycks inte av ett tryckeri av ekonomiska orsaker, utan limbinds av författaren.

Kolla här om du finns med!

 

 

 

 

       Klipp ur del IV.

REGISTER över de olika delarnaREGISTER KYRKBÖCKER

HUSFÖRHÖRSLÄNGD GRÄSMARK, VÄRMLAND 1765 - 1772
Renskriven kyrkbok, spiralbunden 96 sidor A4. Avskriven av Kenneth Larsson 1998.
ISBN 91 - 972997 - 4- X.
I Gräsmark saknas i stort sett ministeriallängder för 1700-talets första hälft, husförhörslängderna är därför desto viktigare. Den första längden berör åren 1765- 1772, och är delvis mycket svårläst - dessutom vattenskadad.
Denna avskrift underlättar betydligt forskningen för amatörforskaren.
Pris 100:- (Frakt 1 - 2 st 85 kr.)
HUSFÖRHÖRSLÄNGD MANGSKOG, VÄRMLAND 1760 - 1763
Renskriven kyrkbok, spiralbunden 30 sidor A4. Avskriven av Kenneth Larsson 2007.
ISBN 978 - 91 - 975115 - 7 - 9.
Med register, normerade namn.
Pris 50:-. (Frakt 1 - 2 st 85 kr.)
Födde/Döde i Mangskog se här!

 

Sidan senast uppdaterad 20240226