Diktböcker
FineMangens böcker
Övriga böcker
Till Ancestors hemsida
 

"Finnättlingar från Slobyn del IV" planeras utkomma under 2018:s första hälft, arbete med register pågår just nu. Boken blir något mer omfattande än del III, men täcker ändå inte resten av Jöran Simonssons ättlingar. Åtminstone en del till (del V) kommer att behövas, förmodligen två....

Förhandsboka gärna, kontaktuppgifter se startsidan!

 

 

FÖRLAGSLISTA
Släkt- och hembygdsböcker

Klicka här för att se om din släkt finns med i någon av mina böcker,

Klicka på understruken titel för varje bok så får du läsa information eller smakprov.

Moms ingår i alla priser.
Vid beställning kan du sätta in pengar på mitt bankgiro 103-5815 eller Swish 123 420 20 81.

Kom ihåg att lägga till för frakt, och att tydligt ange namn och adress!

 

 

 

 

MINA EGNA SLÄKTBÖCKER

"TILLÄGG TILL LEVINSKA SLÄKTEN" (Slutsåld)

Kenneth Larsson 1992. 155 s. limbunden.
-Anders Tholén utgav 1916 "Levinska släkten". Tillägget omfattar ett gifte Tholén missade. 477 familjer, ort- och personregister.
Pris 150:-. 

"FINNÄTTLINGAR FRÅN SLOBYN DEL I" - Kenneth Larsson 1996. 430 s. Textilhäftning, linnelaminerad hårdpärm.
ISBN 91 - 972194 - 4 - 4.
En av de största släktutredningar som har gjorts i Sverige, del I omfattar totalt ca 8000 personer, varav 3/4 är ättlingar till svedjefinnen Jöran Simonsson från Slobyn i Mangskog, född ca 1600 i Finland. Del II och III se nedan, del IV är under utarbetning, utredningen kommer att omfatta ca 70000 personer...

Kenneth Larsson har arbetat vid en pastorsexpedition i nio år och är cirkelledare i bl.a. släktforskning och finnkultur, detta borgar för att boken är väl genomarbetad och upplagd så att även en novis hänger med i släktförgreningarna. Boken är försedd med register för blodsättlingar, ingifta och ortregister, flera kartor och fotografier samt familjebeskrivningar, de senare skrivna i prosaform vilket gör att läsningen inte blir så "torr". Släkten är förstås väl representerad i Värmland, men i boken finns människor från Sveriges alla län, samt 21 nationer till.
Pris 245:-. (Frakt 70 kr/st)
Se också Värmlandsrötter.    Rättningar och kompletteringar till del I

"ÄTTLINGAR TILL PÅL LARSSON KUKKOINEN"
Kenneth Larsson 1997. 436 s. limbunden A4.
ISBN 91 - 972997 - 1 - 5
Omfattande ca 13 400 personer, de flesta ättlingar till svedjefinnen Pål Larsson Kukkoinen i Långnäs och Timbonäs, Gräsmark, Värmland. Person- och ortregister, kartor.
Pris 350:-. (Frakt 70 kr/st)

"ÄTTLINGAR TILL BOCKEN I TRESKOG"
Kenneth Larsson 1999. Uppl.3 2003. 144 s. spiralbunden A4.
ISBN 91 - 972997 - 9 - 0
-"Bocken" i Treskog var mycket rik, detta blev hans död då han mördades med ett vedträ 1775 i närheten av sitt hem i Gunnarskog (S).
Häftet tar upp 766 familjer med ättlingar till Per Andersson, som han egentligen hette.
Person- och ortregister, statistik och karta.
Pris 150:-. (Frakt 1 - 4 st 70 kr.)

"EKELUND FRÅN ÄLGÅ OCH NY"
Kenneth Larsson 2006. 434 s. limbunden A4.
ISBN 91 - 973752 - 4 - 1
Gustaf Karlberg var komminister i Älgå, men skrev också en del hembygdslitteratur. Redan 1916 utgav han en sammanställning över Ekelundssläkten från Ny, efter viss senare komplettering omfattande 129 maskinskrivna sidor.
Eftersom jag fann att jag hade utrett stora delar av släkten i Västvärmland, och att även mina barn tillhörde släkten, beslöt jag att göra en omarbetning av boken. Det blev väl mera en helt ny bok, säkert 5 gånger större än ursprungsutredningen.
Jag har sedan kompletterat den flera gånger, boken innehåller nu nära 13000 personer.
Person- och ortregister, kartor.
Pris 350:-. (Frakt 70 kr/st).  Se också Värmlandsrötter

"ANDERS OLUFSSON i Takene f.1640"
Kenneth Larsson 2005 (4:e uppl) 326 s. spiralbunden A4.
ISBN 91-973752-7-6
- Första släktboken i nyutgåva - rättad och kompletterad och innehåller nu cirka 7300 personer. Person- och ortregister, kartor.
Pris 300:-. (Frakt 70 kr/st)
Se också Värmlandsrötter

Rättningar

"FINNÄTTLINGAR FRÅN SLOBYN DEL II"
Kenneth Larsson 2009. 682 s. Hårdpärm.
ISBN 978 - 91 - 977583 - 1 - 4.
För över 12 år sedan kom del I av denna jätteutredning ut. Den omfattade 8500 ättlingar till finnen Jöran Simonsson i Slobyn, Mangskog. I den här boken finns 14000 namn, insamlade under ett antal tusen timmar. En av de största utredningar som en ensam forskare gjort i Sverige, så stor att den har fått delats upp i fem volymer...
Boken innehåller ett 50-tal fotografier, kartor över Värmland och ett par socknar, ort- och personregister, källbeskrivningar m.m. Dessutom är den skriven i fri form, utan tråkiga uppräkningar av data i tur och ordning. Förutom människor från hela Sverige omfattar också boken ättlingar i 24 nationer till.
Pris 290:- (Frakt 70 kr/st)
Se också Värmlandsrötter
.   Rättningar och kompletteringar till del II

"FINNÄTTLINGAR FRÅN SLOBYN DEL III"
Kenneth Larsson 2012. 864 s. Hårdpärm.
ISBN 978 - 91 - 977583 - 7 - 6.
Detta skulle bli sista delen i den stora utredningen av skogsfinnen Jöran Simonsson i Slobyns ättlingar. Idén sprack då boken i så fall skulle ha fått storleken av en gammaldags familjebibel. Så nu blir det också en del IV - och del V.
Boken omfattar ca 17000 namn, kartor, några foton, ordförklaringar och massor av register.
Som vanligt är den skriven i fri form, då detta har rönt stor uppskattning bland läsare av tidigare böcker. Minst 22 nationaliteter finns representerade.
Pris 350:- (Frakt 70 kr/st)  
Se också Värmlandsrötter   Rättningar och kompletteringar till del III (Kompletteras ej mer)
(Uppdaterad 20170519)
BÖCKER AV HERBERTH SUNDBÄCK

2010 ÅRS KULTURPRISTAGARE I EDA KOMMUNHerberth Sundbäck 1929-2013 - Frid över hans minne
 

"FEM KILOMETER BYVÄG - på en resa som varat i 60 år" (Slutsåld)
Herberth Sundbäck 2003. Bygdebeskrivning 43 s. Häftad.
ISBN 91 - 973752 - 6 - 8.
Pensionerade busschauffören Herberth Sundbäck beskriver här sin hembygds bygata i Öjenäs i Eda som bara den kan som levat länge i bygden.
Vägen börjar faktiskt i Gunnarskogs socken, och korsar alltså gränsen till Eda. Kartor, många foton och korta men intressanta beskrivningar av varje bosättning, där man får en god bild av livet som det tedde sig före andra världskriget. Anrättningen är kryddad med några dikter, och Herberths skriftspråk är lätt att läsa och ta till sig.
Pris 60:-.
"E LITTA STÛNN PÅ JOLA"(Slutsåld, se nedan)
Herberth Sundbäck 2004. 69 s. Häftad.
ISBN 91 - 973752 - 9 - 2.
Varje människa är ett bibliotek, sägs det. Herberth Sundbäcks muntliga berättarkonst är redan känd, nu visar det sig att han också behärskar konsten att uttrycka sig i skrift - en bra illustration till detta talesätt.
Från att ha berättat om den by som var hans barndoms nejder - och flera år senare blev hans hemtrakt igen - har han nu gått över till att berätta om ett liv bland många andra i vår vardag. För trots att denna bok handlar om honom själv så är det inga memoarer i ordets egentliga mening. Det är en allt annat än romantiserad skildring av ett liv i den tid då vår omgivning kanske har bytt skepnad mer än någon annan gång i historien.
Författaren har inte gått oberörd genom dessa förändringar - uppväxt i ett bondhem som inte erbjöd någon försörjning för nästa generation. En skam som vi alla bondbarn får leva med, men som vi aldrig har fått en realistisk möjlighet att göra något åt.
En lärorik bok om en tid som inte längre finns, och om den tid som kom i stället.
Pris 120:-
"DE ANNORLUNDA"(Slutsåld, se nedan)
Herberth Sundbäck 2006. 90 s. Häftad.
ISBN 91 - 975115 - 2 - 8.
Det skrivs böcker om kända människor - allt från politiker till golfspelare och filmstjärnor. Det skrivs också böcker om "vanliga" människor, då oftast i memoarform.
Böcker om udda människor är mer sällsynta, denna grupp har väl ansetts som besvärlig och en skam för vårt välordnade samhälle.
Herberth Sundbäck berättar här på sitt vanliga lättsamma sätt om just dessa "annorlunda" människor i hans barndoms hemtrakt på gränsen mellan Eda och Gunnarskog. Jag tror att du som läser denna bok lägger den ifrån dig med ett tveksamt leende på läpparna, och förhoppningsvis också med större förståelse för våra skillnader.
I boken ingår Herberth Sundbäcks första bok "Fem kilometer byväg".
Pris 120:-
"SMÅLANDSFANTEN"(Slutsåld)
Herberth Sundbäck 2007. 46 s. Häftad.
ISBN 978 - 91 - 975115 - 6 - 8.
I sin förra bok skriver Herberth om den kände luffaren och småtjuven "Smålands-Pelle". Han höll mestadels till i Norge, och kallades där för "Smålandsfanten". Vid slutet av sin levnad skrev han en serie brev till en sjuksyster som han tyckte mycket om, dessa brev har Herberth Sundbäck renskrivit och kompletterat med foton och kartor. Det är en gripande skildring av en utstött samhällsmedborgares liv, i ständig flykt undan lagens långa arm.
Pris 60:- 
"SÅGVERK I VÄSTRA VÄRMLAND" (Slutsåld)
Herberth Sundbäck 2007. 60 s. Häftad.
ISBN 978 - 91 - 975115 - 8 - 2.
Skogen har alltid varit viktig för Värmland, den har skapat sysselsättning i såväl hög- som lågkonjunktur.
Herberth Sundbäck har här dammsugit i Västvärmlands sågverkshistoria, i ord och bild har han här beskrivit de av dem som var medlemmar i sågverksföreningen och mer än så. Geografiskt begränsas boken till Eda och Arvika kommuner. Gamla bilder finns det gott om, vilket bidrar till bokens historiska värde.
Pris 70:- 
"BUTIKER, BYSKOLOR & BÖNHUS"
Herberth Sundbäck 2009. 137 s. Hårdpärm.
ISBN 978 - 91 - 977583 - 2 - 1.
Titelns tre företeelser fanns det för bara 50 år sedan gott om i varje socken i Sverige. Idag, däremot, får man ta bilen om man ska till affären, bussen till skolan och kyrktaxi för andlig kost.
Herberth har koncentrerat sig på västkanten av Värmland under de senaste 100 till 150 åren - från Gunnarskog/Bogen i norr till Järnskog/Skillingmark i söder. Boken är rikligt illustrerad med närmare 150 foton, kompletterad med reflekterande information och kryddad med anekdoter.
Pris 100:- 
"DE ANNORLUNDA" Upplaga 2 (Slutsåld)
Herberth Sundbäck 2010. 112 s. Häftad.
ISBN 978 - 91 - 977583 - 4 - 5.
I denna upplaga finns förstås "Fem kilometer byväg" med, men Herberth Sundbäck har också kompletterat med berättelser, historier och dikter i hans vanliga lättlästa stil.
Pris 120:- 
"MEDAN JAG VANDRAR / E LITTA STÜNN PÅ JOLA"
Herberth Sundbäck 2012. 132 s. Hårdpärm.
ISBN 978 - 91 - 977583 - 6 - 9.
I boken "E litta stûnn på jola" fick vi en rak och öppen bild av Herberth Sundbäcks liv i med- och motgång. Boken är slutsåld, men finns med i denna utgåva.
"Medan Jag Vandrar" är en lyrisk motsvarighet av den boken, beskrivet med Herberths unika förmåga att översätta upplevelser i ord. Goda vänner och närstående har också illustrerat dikterna på sina egna sätt, ibland naivt och ibland drömskt.
Lär känna en människa som ser det stora i det lilla!
Pris 130:- 

 

 


 

ÖVRIGA HEMBYGDSBÖCKER

"EKSHÄRADS VÄSTRA UTSKOGAR"
Maja Olsson 1996. Bygdebeskrivning 84 s. Textilhäftning hårdpärm.
ISBN 91 - 9- 721945 - 2.
Maja Olsson föddes och växte upp i den trakt hon så kärleksfullt beskriver, en beskrivning som ändå innehåller kampen för brödfödan och torftigheten på det sociala planet. Varje gård och torp i trakten runt Björklångsberg mellan Lysvik och Ekshärad beskrivs med släktskapsförteckningar, kartor och massor av vackra fotografier från "förr i tiden". Stor, lättläst text.
Maja avled 30 augusti 2015.
Pris 100:-. (Frakt 1 st 45 kr.)

"PÅ VANDRING BLAND TORP OCH GÅRDAR RUNT LERSJÖN" (Slutsåld)

Studiecirkel i Sunne 1997. Bygdebeskrivning 161 s. Textilhäftning, linnelaminerad hårdpärm.
ISBN 91 - 972194 - 9 - 5.
Ett gediget forskningsarbete ligger bakom denna bok från området runt Lersjön vid gränsen till Gräsmark. En mängd gamla fotografier också här - bortåt 60 st - samt kartor, tomtskisser, kopior av gamla handlingar och många små släktutredningar från främst 1800-talet.
Pris 200:-. (Frakt 1 st 45 kr.)

"VID REGNBÅGENS FOT"
Vanja Fanon 2004. 143 s. Häftad.
ISBN 91 - 973752 - 0 - 9.
Gårdarna i Västra Värmlands finnbygder ligger i vår tid mestadels öde och övergivna. Endast ett fåtal familjer valde att stanna kvar - men rötternas starka band låter sig sällan påverkas, vare sig av tidens gång eller av utflyttningar.
I skildringen av en familjs liv vid början av 1900-talet återfinner vi en levande finnskog, och finnättlingarnas obändiga livslust och kreativitet.
Vanja Fanon är född i Värmland. Hon bor numera i Paris, där hon tidigare har varit verksam som psykoterapeut.
Pris 100:-. (Frakt 1 st 45 kr)
"BÄTTRE SENT ÄN ALDRIG"
Lars Persson 2008. 132 s. Textilhäftning hårdpärm.
ISBN 978 - 91 - 977583 - 0 - 7.
Treskog i Gunnarskog är ett stort hemman - långt över 200 torp finns redovisade i Lars Perssons bok. Massor av foton, en informativ karta i A3 ritad av Stig Andersson, register och släktkopplingar - en bok som säkert är intressant - inte bara för alla med rötter i Treskog. Ett oerhört stort arbete ligger bakom denna "bibel för hembygdsintresserade".
Pris 200:- (Frakt 1 st 45 kr, 2 st 70 kr.)   Se också Värmlandsrötter
OM CHRISTIAN ERIKSSON 

"Christian Erikssons minnesgård OPPSTUHAGE"
Ylermi Mörnesten 2008. 53 s. A4 Plåtbunden.
ISBN 978 - 91 - 975115 - 9 - 9.
Författaren har gjort en djupdykning i Christian Erikssons liv och verk. Här finns släkten utredd, Christians verk beskrivna och hans egen utbildning och liv väl beskrivna. Många fotografier, bonusinformation om intressanta sidogrenar av släkten.
Pris 70:-
"STATYVANDRINGEN"
Bodil Bohman Diseth 2011. 70 s. Hårdpärm.
ISBN 978 - 91 977583 - 5 - 2.
Upplaga 2 av denna populära och vackra bok om bildhuggaren Christian Erikssons verk i Stockholm.
Många färgfoton och tips på lämpliga promenadstråk, inspiration till den konstintresserade helt enkelt!
Kompletterad med karta och äldre foton från bl.a. Christians hem i Rackstad, Arvika. Köp fler och ge bort en i present!
Pris 200:-. Säljes av författaren.
REGISTER KYRKBÖCKER

HUSFÖRHÖRSLÄNGD GRÄSMARK, VÄRMLAND 1765 - 1772
Renskriven kyrkbok, spiralbunden 96 sidor A4. Avskriven av Kenneth Larsson 1998.
ISBN 91 - 972997 - 4- X.
I Gräsmark saknas i stort sett ministeriallängder för 1700-talets första hälft, husförhörslängderna är därför desto viktigare. Den första längden berör åren 1765- 1772, och är delvis mycket svårläst - dessutom vattenskadad.
Denna avskrift underlättar betydligt forskningen för amatörforskaren.
Pris 90:- (Frakt 1 - 2 st 70 kr.)
HUSFÖRHÖRSLÄNGD MANGSKOG, VÄRMLAND 1760 - 1763
Renskriven kyrkbok, spiralbunden 30 sidor A4. Avskriven av Kenneth Larsson 2007.
ISBN 978 - 91 - 975115 - 7 - 9.
Med register, normerade namn.
Pris 50:-. (Frakt 1 - 2 st 70 kr.)

Sidan senast uppdaterad 20170520