Diktböcker
FineMangens böcker

Släktböcker
Övriga böcker
Till Ancestors hemsida

 

 

FÖRLAGSLISTA
Hembygdsböcker

 

NY BOK OM SÄLBODABYGDEN, del 2, se nedan!

 

 

BÖCKER AV HERBERTH SUNDBÄCK

2010 ÅRS KULTURPRISTAGARE I EDA KOMMUNHerberth Sundbäck 1929-2013

"FEM KILOMETER BYVÄG - på en resa som varat i 60 år" (Slutsåld)
Herberth Sundbäck 2003. Bygdebeskrivning 43 s. Häftad.
ISBN 91 - 973752 - 6 - 8.
Pensionerade busschauffören Herberth Sundbäck beskriver här sin hembygds bygata i Öjenäs i Eda som bara den kan som levat länge i bygden.
Vägen börjar faktiskt i Gunnarskogs socken, och korsar alltså gränsen till Eda. Kartor, många foton och korta men intressanta beskrivningar av varje bosättning, där man får en god bild av livet som det tedde sig före andra världskriget. Anrättningen är kryddad med några dikter, och Herberths skriftspråk är lätt att läsa och ta till sig.
Pris 60:-.
"E LITTA STÛNN PÅ JOLA" (Slutsåld)
Herberth Sundbäck 2004. 69 s. Häftad.
ISBN 91 - 973752 - 9 - 2.
Varje människa är ett bibliotek, sägs det. Herberth Sundbäcks muntliga berättarkonst är redan känd, nu visar det sig att han också behärskar konsten att uttrycka sig i skrift - en bra illustration till detta talesätt.
Från att ha berättat om den by som var hans barndoms nejder - och flera år senare blev hans hemtrakt igen - har han nu gått över till att berätta om ett liv bland många andra i vår vardag. För trots att denna bok handlar om honom själv så är det inga memoarer i ordets egentliga mening. Det är en allt annat än romantiserad skildring av ett liv i den tid då vår omgivning kanske har bytt skepnad mer än någon annan gång i historien.
Författaren har inte gått oberörd genom dessa förändringar - uppväxt i ett bondhem som inte erbjöd någon försörjning för nästa generation. En skam som vi alla bondbarn får leva med, men som vi aldrig har fått en realistisk möjlighet att göra något åt.
En lärorik bok om en tid som inte längre finns, och om den tid som kom i stället.
Pris 120:-
"DE ANNORLUNDA" (Slutsåld)
Herberth Sundbäck 2006. 90 s. Häftad.
ISBN 91 - 975115 - 2 - 8.
Det skrivs böcker om kända människor - allt från politiker till golfspelare och filmstjärnor. Det skrivs också böcker om "vanliga" människor, då oftast i memoarform.
Böcker om udda människor är mer sällsynta, denna grupp har väl ansetts som besvärlig och en skam för vårt välordnade samhälle.
Herberth Sundbäck berättar här på sitt vanliga lättsamma sätt om just dessa "annorlunda" människor i hans barndoms hemtrakt på gränsen mellan Eda och Gunnarskog. Jag tror att du som läser denna bok lägger den ifrån dig med ett tveksamt leende på läpparna, och förhoppningsvis också med större förståelse för våra skillnader.
I boken ingår Herberth Sundbäcks första bok "Fem kilometer byväg".
Pris 120:-
"SMÅLANDSFANTEN" (Slutsåld)
Herberth Sundbäck 2007. 46 s. Häftad.
ISBN 978 - 91 - 975115 - 6 - 8.
I sin förra bok skriver Herberth om den kände luffaren och småtjuven "Smålands-Pelle". Han höll mestadels till i Norge, och kallades där för "Smålandsfanten". Vid slutet av sin levnad skrev han en serie brev till en sjuksyster som han tyckte mycket om, dessa brev har Herberth Sundbäck renskrivit och kompletterat med foton och kartor. Det är en gripande skildring av en utstött samhällsmedborgares liv, i ständig flykt undan lagens långa arm.
Pris 60:- 
"SÅGVERK I VÄSTRA VÄRMLAND" (Slutsåld)
Herberth Sundbäck 2007. 60 s. Häftad.
ISBN 978 - 91 - 975115 - 8 - 2.
Skogen har alltid varit viktig för Värmland, den har skapat sysselsättning i såväl hög- som lågkonjunktur.
Herberth Sundbäck har här dammsugit i Västvärmlands sågverkshistoria, i ord och bild har han här beskrivit de av dem som var medlemmar i sågverksföreningen och mer än så. Geografiskt begränsas boken till Eda och Arvika kommuner. Gamla bilder finns det gott om, vilket bidrar till bokens historiska värde.
Pris 70:- 
"BUTIKER, BYSKOLOR & BÖNHUS"
Herberth Sundbäck 2009. 137 s. Hårdpärm.
ISBN 978 - 91 - 977583 - 2 - 1.
Titelns tre företeelser fanns det för bara 50 år sedan gott om i varje socken i Sverige. Idag, däremot, får man ta bilen om man ska till affären, bussen till skolan och kyrktaxi för andlig kost.
Herberth har koncentrerat sig på västkanten av Värmland under de senaste 100 till 150 åren - från Gunnarskog/Bogen i norr till Järnskog/Skillingmark i söder. Boken är rikligt illustrerad med närmare 150 foton, kompletterad med reflekterande information och kryddad med anekdoter.
Pris 100:- 
(Frakt 1 st 66 kr.)
"DE ANNORLUNDA" Upplaga 2 (Slutsåld)
Herberth Sundbäck 2010. 112 s. Häftad.
ISBN 978 - 91 - 977583 - 4 - 5.
I denna upplaga finns förstås "Fem kilometer byväg" med, men Herberth Sundbäck har också kompletterat med berättelser, historier och dikter i hans vanliga lättlästa stil.
Pris 120:- 
"MEDAN JAG VANDRAR / E LITTA STÜNN PÅ JOLA"
Herberth Sundbäck 2012. 132 s. Hårdpärm.
ISBN 978 - 91 - 977583 - 6 - 9.
I boken "E litta stûnn på jola" fick vi en rak och öppen bild av Herberth Sundbäcks liv i med- och motgång. Boken är slutsåld, men finns med i denna utgåva.
"Medan Jag Vandrar" är en lyrisk motsvarighet av den boken, beskrivet med Herberths unika förmåga att översätta upplevelser i ord. Goda vänner och närstående har också illustrerat dikterna på sina egna sätt, ibland naivt och ibland drömskt.
Lär känna en människa som ser det stora i det lilla!
Pris 130:- 
(Frakt 1 st 66 kr.)

 

 


 

ÖVRIGA HEMBYGDSBÖCKER

"EKSHÄRADS VÄSTRA UTSKOGAR"    Maja Olsson 1923 - 2015 (Slutsåld)
Maja Olsson 1996. Bygdebeskrivning 84 s. Textilhäftning hårdpärm.
ISBN 91 - 9- 721945 - 2.
Maja Olsson föddes och växte upp i den trakt hon så kärleksfullt beskriver, en beskrivning som ändå innehåller kampen för brödfödan och torftigheten på det sociala planet. Varje gård och torp i trakten runt Björklångsberg mellan Lysvik och Ekshärad beskrivs med släktskapsförteckningar, kartor och massor av vackra fotografier från "förr i tiden". Stor, lättläst text.
Maja avled 30 augusti 2015.
Pris 100:-. 

"PÅ VANDRING BLAND TORP OCH GÅRDAR RUNT LERSJÖN" (Slutsåld)

Studiecirkel i Sunne 1997. Bygdebeskrivning 161 s. Textilhäftning, linnelaminerad hårdpärm.
ISBN 91 - 972194 - 9 - 5.
Ett gediget forskningsarbete ligger bakom denna bok från området runt Lersjön vid gränsen till Gräsmark. En mängd gamla fotografier också här - bortåt 60 st - samt kartor, tomtskisser, kopior av gamla handlingar och många små släktutredningar från främst 1800-talet.
Pris 200:-.

"VID REGNBÅGENS FOT"
Vanja Fanon 2004. 143 s. Häftad.
ISBN 91 - 973752 - 0 - 9.
Gårdarna i Västra Värmlands finnbygder ligger i vår tid mestadels öde och övergivna. Endast ett fåtal familjer valde att stanna kvar - men rötternas starka band låter sig sällan påverkas, vare sig av tidens gång eller av utflyttningar.
I skildringen av en familjs liv vid början av 1900-talet återfinner vi en levande finnskog, och finnättlingarnas obändiga livslust och kreativitet.
Vanja Fanon är född i Värmland. Hon bor numera i Paris, där hon tidigare har varit verksam som psykoterapeut.
Pris 100:-. (Frakt 1 st 66 kr)
"BÄTTRE SENT ÄN ALDRIG"    (Slutsåld)
Lars Persson 2008. 132 s. Textilhäftning hårdpärm.
ISBN 978 - 91 - 977583 - 0 - 7.
Treskog i Gunnarskog är ett stort hemman - långt över 200 torp finns redovisade i Lars Perssons bok. Massor av foton, en informativ karta i A3 ritad av Stig Andersson, register och släktkopplingar - en bok som säkert är intressant - inte bara för alla med rötter i Treskog. Ett oerhört stort arbete ligger bakom denna "bibel för hembygdsintresserade".
Pris 200:- Se också
Värmlandsrötter
"SÄLBODABYGDEN 1"    
Sälbodabygdens forskargrupp 2022. 172 s. Textilhäftning hårdpärm.
ISBN 978-91-519-1566-1.
I nära 20 år har medlemmarna i forskargruppen samlat material om sin hembygd. I denna första bok finns Västra och Östra Sälboda samt Kättersrud. Här finns förutom massor av fotografier även utförliga kartor med plats utmärkt för deras fastigheternas lägen. Avskrifter av kyrkböcker för befolkningen från tidigt 1800-tal och framåt kompletterar historien. Personregister underlättar sökandet efter släktingar och före detta grannar för de som har anknytning till bygden.
Sälboda bruk och Sälboda gård har egna omfattande kapitel. För Arvikas industrihistoria har bygden en självklar stor betydelse.
Pris 200:- (Frakt 1 st 66 kr.)

"SÄLBODABYGDEN 2"
Sälbodabygdens forskargrupp 2023. 202 s. Textilhäftning hårdpärm.
ISBN 978-91-519-1567-8
I arbetet med denna bok har forskargruppen i Sälboda utvidgats med flera kunniga ortsbor, och hela fyra hemman har man lyckats kartlägga: Kollerud, Tollersrud, Gravås och Säterud. Som i förra utgåvan finns här fotografier av så gott som alla fastigheterna, kartor och avskrifter av kyrkböcker. Speciellt intresse i området har ägnats Knöppels kända djurpark, den mästerlige tecknaren Jace Edgren och bössmeden Hults fantastiska produktion.

Pris 250:- (Frakt 1 st 66 kr.)

 Ur Arvika Nyheter


Sidan senast uppdaterad 231220