Släktböcker
Diktböcker
Hembygdsböcker
Övriga böcker
Till Ancestors hemsida

 

 

FÖRLAGSLISTA
FineMangen

 

 


KULTURFÖRENINGEN FINEMANGEN
grundades 1991, upplöst 2012.


Initiativtagare var Urban Andersson, till vardags lärare i Arvika men också diktare och trubadur. Idén framförde Urban till Kenneth Larsson, hembygdsintresserad med specialiteten släktforskning. Båda har sina rötter i Mangskog, där också den senare numera bor. Namnet FineMangen har förstås anknytning till sjön Mangen i hemsocknen.

Föreningens största uppgift har blivit utgivandet av den årliga medlemsboken. Första utgåvan från 1992 innehöll diverse smått och gott från bygden, men efter en idé av Kenneth Larsson har sedan dess varje årsbok handlat om en by i Mangskog.

Många har nu medverkat i dessa böcker - här finns dikter, levnadsöden, artiklar om gårdar och fordon, skogsarbete, trolldom och spökerier, sjukdom, massor av fotografier, kulturarbete, släktutredningar och mycket mera. Så nog har föreningen lyckats med en av sina huvuduppgifter - att få folk att fatta pennan.

I och med 2004 års registerbok har alltså Mangskogs hemman - eller byar som det numera heter - dokumenterats i 13 böcker.

Föreningen upplöstes 2012, och uppgick då i Mangskogs hembygdsförening.

Klicka på titeln för ett smakprov!

 

 

"HISTORIA, HYLLNINGAR OCH HISTORIER" - FineMangens årsbok 1992. 86 sidor, limbunden.
ISSN 1401 - 3800. ISBN 91 - 975115 - 0 - 1.
Kulturföreningen FineMangen i Mangskog bildades 1991, det här är första årsboken. 

Upplaga 1 slutsåld, upplaga 2 kom i december 2004.
"GYLTERUD" - FineMangens årsbok 1993. 102 s. limbunden.
ISSN 1401 - 3800. ISBN 91 - 9 - 721942 - 8.
I andra årsboken började Kulturföreningen i Mangskog att skriva om en by i Mangskog i årsboken. Man har koncentrerat sig på seklets första decennier, de äldre i socknen kan då fortfarande bidra med sina oersättliga minnen.
Upplaga 1 slutsåld, upplaga 2 kom i december 2004.
"FJÄLL" - FineMangens årsbok 1994. 114 s. limbunden.
ISBN 91 - 9 - 721946 - 0.
Varje årsbok innehåller förutom en mängd artiklar och berättelser också en fyllig torpinventering samt en släktutredning med anknytning till byn i fråga.

"LÖVNÄS/ÅSTENÄS"

- FineMangens årsbok 1995. 192 s. limbunden. Nytryck 2021.
ISBN 98-91-519-1583-0.
I anledning av 100-årsminnet av Tage Aurells födelse blev detta en "dubbelhemmans"-bok.
"TOBYN" - FineMangens årsbok 1996. 170 s. limbunden. ISSN 1401 - 3800.
ISBN 91 - 9 - 721943 - 6.
Hemmansböckerna utvecklas - här finns hela 45, mestadels gamla sällsynta, fotografier!
"SALUNGEN" - FineMangens årsbok 1997. 162 s. limbunden.
ISSN 1401 - 3800. ISBN 91 - 9 - 721947 - 9.
Första finnhemmanet presenteras - läs om uppfinnings- och företagsrikedomen, älgjakt och skogsarbete, kluriga gubbar och förstås finnkulturen.

Rättning: sid.8 under RÖDSOTEN: Rad 2 ska vara Per Mattsson, inte Per Andersson.

 
"SLOBYN" - FineMangens årsbok 1998. 170 s. limbunden.
ISSN 1401 - 3800. ISBN 91-972997-0-7
Massor av torp fanns det i Slobyn, och massor av information om dessa får du här! Mycket om skolan, handelsbodar och så förstås - folk...
"RINNEN" - FineMangens årsbok 1999. 158 s. limbunden.
ISSN 1401 - 3800. ISBN 91 - 9 - 729975 - 8.
Rinnen - på kartan ett litet obetydligt hemman. I praktiken Mangskogs centrum med gamla kyrkplatsen, skola och idrottshall, fotbollsplaner, Folkets hus, en omgrävd älvfåra och gamla fina bondgårdar.
"BJURBÄCKEN"
- FineMangens årsbok 2000. 171 s. limbunden. ISSN 1401 - 3800. ISBN 91 - 9 - 729976 - 6.
Bjurbäcken var vid mitten av 1800-talet ett av Mangskogs största hemman, befolkat av ättlingar till de finnar som bosatte sig här på 1600-talet.
Boken handlar därför mycket om finnarnas liv och leverne, med finnforskaren Nils Keyland i spetsen - mannen som skapade finnkulturens område vid Skansen i Stockholm.
Mängder av torp och lämningar av boplatser finns det förstås i Bjurbäcken, och många intressanta historier runt dessa.
"GRYTTERUD"
- FineMangens årsbok 2001. 120 s. limbunden. ISSN 1401 - 3800. ISBN 91 - 973752-1-6.
Föreningens tionde bok handlar alltså om Grytterud, där förstås mycket kretsar kring kyrkan och Fröding. Affärer, bank och post hör också till landskapet, om än samtliga nu är nerlagda.
Läsning om präster och kyrka behöver inte alltid vara tråkig - och så är det ju alltid Dans bort i vägen...
"TAKENE"
- FineMangens årsbok 2002. 115 s. limbunden. ISSN 1401 - 3800. ISBN 91 - 9 - 7377525 - X.
Takene är Mangskogs geografiskt sett märkligaste hemman, med sin sträckning tvärs över socknens båda dalgångar. Här finns hembygdsgården Neragata, det nedlagda ålderdomshemmet Västra Tomta och bygdens enda lanthandel som fortfarande är öppen.
Som vanligt finns förstås också torpinventering och många vackra gamla bilder.
"HUMSJÖN"
- FineMangens årsbok 2003. 169 s. limbunden. ISSN 1401 - 3800. ISBN 91 - 9 - 7377528 - 4.
Ett jätteprojekt är i och med denna bok avslutat - boken om Humsjön är den 11:e och sista om byarna i Mangskog och den 12:e årsboken från FineMangen. Humsjön är så gott som obebott idag - endast ett par stugor bebos året om - men här har varit stor verksamhet med skogs- och jordbruk. Tyngdpunkten i boken har lagts på gårdar och torp och deras innevånare, en brokig skara människor både från Mangskog och andra ställen i världen.
"TOTALREGISTER"
- FineMangens årsbok 2004. 165 s. limbunden. ISSN 1401 - 3800. ISBN 91 - 973752-8-4.
Ett register för alla 13 FineMangenböckerna - en fantastisk källa till fakta om Mangskog. Personregister och ortregister är givet, dessutom finns register för alla fotografier, register på personer som förekommit i samtliga släktutredningarna och register på andra tema och företeelser i våra böcker.
Här får du exempelvis reda på att 86 personer har varit skribenter i bokserien, och att bokserien omfattar 1729 sidor.

-Redaktör för FineMangenböckerna 1992 - 2004 var Kenneth Larsson.


Pris för årsböckerna 100:-, 2004 50 kr. Vid köp av fler böcker lämnas mängdrabatt ! 

Paketpris för årsböcker 1993-2004 800 kr.


Sidan senast uppdaterad 240226