Till Ancestors hemsida

 

PERSONREGISTER MINA SLÄKTBÖCKER

Böckerna omfattar ca 117000 namn, men barn som dött under 10 års ålder och personer som saknar efternamn finns inte med i registret.

Registret omfattar därför ca 105 000 namn.

Mer om släktböckerna här.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  VW  Y  Z  Å  Ä  Ö        

 

Tecknen efter namnet visar vilken släktbok namnet ingår i. Förklaring till bokstäverna:

A - Anders Oluffson

B - Bocken i Treskog

E - Ekelund

F1 - Finnättlingar från Slobyn Del I

F2 - Finnättlingar från Slobyn Del II

F3 - Finnättlingar från Slobyn Del III

F4 - Finnättlingar från Slobyn Del IV

F5 - Finnättlingar från Slobyn del V

K - Kukkoinen

LA - Landgren från Saxån

LS - Tillägg till Levinska Släkten

Finns din släkt med i någon av mina släktböcker - leta på efternamnet via första bokstaven!   Namnen kan vara normerade (Perzon/Persson, Christina/Kristina o.s.v.)

Kom ihåg - sök inte på efternamn som erhållits genom gifte eller namnbyte!
Vanligt namn? Tips - sök syskon eller make/maka!