Tecknen efter namnet visar vilken släktbok namnet ingår i. Förklaring till bokstäverna:
A - Anders Oluffson  B - Bocken i Treskog  E - Ekelund  F1 - Finnättlingar från Slobyn Del I  F2 - Finnättlingar från Slobyn Del II  F3 - Finnättlingar från Slobyn Del III - F4 - Finnättlingar från Slobyn Del IV  K - Kukkoinen  L - Tillägg till Levinska Släkten
Finns din släkt med i någon av mina släktböcker - leta på efternamnet via första bokstaven!   Namnen kan vara normerade 
(Perzon/Persson, Christina/Kristina o.s.v.)    Kom ihåg - sök inte på efternamn som erhållits genom gifte eller namnbyte!

Vanligt namn? Tips - sök syskon eller make/maka!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö        Till Ancestors hemsida