Ädel, Britt 1951F3
Ädel, Britt 1951- E
Ädling, Stig 1937F2
Ädling, Torsten 1902F2
Älg, Ivar 1915F2
Älg, Karl Viktor 1884F2
Älvstrand, Alrik 1914F3
Älvstrand, Asta 1937F3
Älvstrand, Evy 1952F2
Äng, Linda 1980F3
Änglund, Agnes Karolina 1890-1977 E
Änglund, Anna Elisabet 1886- E
Änglund, Johan August 1888- E
Ärlandsback, Margareta 1949F2
Ärlandsback, Margareta 1949- A
Ärnström, Ella Ingegerd 1922F2
Ärnström, Josef 1887F2