VANDRINGSLEDER I MANGSKOG

Över 30 km leder finns uppmärkta

Arbetet har skett i hembygdsföreningens regi

Ledernas beteckning är utmärkta med rött

Under 2023 har tillkommit bl.a. pilar med avståndsbeteckningar

Uppdaterad 231218

 

                AVSTÅND DELSTRÄCKOR  

Foton Kenneth L.

RÖSTORPSLEDEN FINNVÄGEN PATRONTORPSLEDEN
 

O SLOBYN - M RÖSTORP................................. 4,1 km

(Traktorväg, kan normalt nu klaras torrskodd tack vare utlagda spångar. Leden drogs västerut vid Fågeltjärnet p.g.a. obanad terräng och mycket vatten. )

Korsvägen Slobyn - Röstorp, Kulltorp - Hagalund.

Slobymyren, nedan Fågeltjärnsbäcken.

S SKOGSBILVÄG PORNA - M RÖSTORP............1,9 km

 

Blöt dalgång i början. Därefter fin traktorväg till Pornavägen. En av ledernas vackraste utsikter får du vid Stavtorpsvägens början. 

S SKOGSBILVÄG PORNA - K VÄGKORS PORNA.. 0,6 km  

En riktigt blöt Pornamyr, men en fin spånggång ger torra fötter.

K VÄGKORS PORNA - L VÄNDPLAN VIVIKENVÄGEN... 1,3 km  

Södra Porna finns huset kvar, Norra Pornas behöver helrenovering.... Traktorväg, blöthålor vid Porna och flera stycken i slutet. Man kan gå runt allihop.

Södra Porna.

 

 

R TOBYN - Q GRAVTJÄRN.............................. 3,1 km

Q GRAVTJÄRN - P RÅTJÄRNSVÄGEN............. 1,2 km
(R - P  Först grusväg, sedan fin traktorväg i vacker skog.)

P RÅTJÄRNSVÄGEN - H ÖVRE  FLYTA.......... 1,6 km  

(Traktorväg i kuperad terräng)

H ÖVRE FLYTA - G FLYTA................................. 0,9 km

(Grusväg)

H FINNVÄGEN - I BJURBÄCKEN..................... 1,4 km

Första halvan grusväg, sedan vacker traktorväg.

Kavelflytbäcken invid Bjurbäcksvägen.

H FINNVÄGEN - J NYTORP .......................... 1,7 km

 

Första halvan traktorväg och flera blöthålor, sedan smalare stig en bit på mitten.

Vacker skog norr om Fågelkullen.

J NYTORP - K VÄGKORS PORNA..................... 1,1 km  

Torr traktorväg i vacker skog, grusväg första biten.

I - T LANDSVÄGEN BJURBÄCKEN..................... 0,8 km

Se rödmärkta stolpar vid infarterna,
norrut skyltat med Finnled och Ängenleden

T BJURBÄCKEN- U ÄNGENLEDEN..................... 3,5 km

Strålande utsikt från Harkapot över bl.a. Nils Keylands födelsehem Östigårn. Lite stiglöst i skogskanten runt Nordtomta, annars ganska torrt och fint. Ansluter till Ängenleden efter en halv km på gränsen mellan Mangskog - Gräsmark. På förekommen anledning: alla tomtägare gillar inte vandringsleder så därför blir det ibland konstiga omvägar....

 

A KYRKAN - B BAKSJÖVÄGEN.................. 3,2 km
(Brant stigning, bra stig, ett par bäckar att komma över i slutdelen)  

Vacker start på leden, nära kyrkan.

B BAKSJÖVÄGEN - D OVERN.................................. 4,4 km
 Mycket fin stig i vacker skog, några blöthålor som man kan gå bredvid. Öster om Overn finns ledernas sämsta del, stiglöst land. Håll koll på färgmarkeringarna. 

E HUMSJÖN- D OVERN..................................... 1,5 km
Som tidigare, vacker stig med utsikt över Lången. Tyvärr har skogsägaren som brukligt är skövlat skogen och stigen med stora maskiner.

Utsikt över Lången, Humsjön.
.

E HUMSJÖN - F FLYTA.............................................. 2,7 km

(Ett par fällen där uppmärksamhet krävs, utsikt mot norra Humsjöns gårdar)  

Vy mellan Humsjön och Flyta.

Utsikt från Humsjön - Flytaleden mot norra Humsjön.

 

GENVÄGAR

B Baksjövägen - R Tobyn (grusväg)....................................................... 3,7 km

R Tobyn - M Röstorp (grusväg).......................................................... 3,2 km

R Tobyn - N Fävägen (grusväg, stig)................................................. 2,2 km

 

Hem